Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:51

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố phân cấp cho UBND quận thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ di dời và tái định cư, chi trả tiền bồi thường khi di dời, tạm cư thực hiện giải phóng mặt bằng. Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời, tạm cư và tái định cư phải phù hợp với các quy định của pháp luật và được xác định cụ thể đối với người sử dụng nhà chung cư; được thông báo công khai tới người sử dụng nhà chung cư.

UBND quận có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức di dời và bố trí tạm cư với người sử dụng nhà chung cư khi đã có kết luận kiểm định chất lượng công trình xây dựng yêu cầu phải phá dỡ đối với nhà chung cư cũ. Hướng dẫn người sử dụng nhà chung cư thực hiện việc kê khai vật kiến trúc tại nơi ở chung cư. Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận và các nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. Công khai chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đến cộng đồng dân cư và từng chủ sử dụng nhà chung cư. Xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm, cản trở quá trình thực hiện di dời, tạm cư, tái định cư.

Người sử dụng nhà chung cư trong diện cải tạo, xây dựng lại, có trách nhiệm kê khai tài sản, vật kiến trúc theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân quận. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ có liên quan đên căn hộ đang ở để có căn cứ làm các thủ tục nhận bồi thường hỗ trợ và làm căn cứ đê nhận căn hộ tái định cư trở lại. Tiếp đó, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ  và có trách nhiệm bàn giao căn hộ chung cư cho ủy ban nhân dân quận để thực hiện dự án.

Người sử dụng nhà chung cư có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật được bố trí nhà ở mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ. Nếu diện tích căn hộ mới lớn hơn diện tích ghi trong giấy tờ sở hữu thì thực hiện việc thuê hoặc mua phần diện tích này theo giá do ủy ban nhân dân thành phố quy định. Trường hợp căn hộ cũ có từ 2 hộ khẩu trở lên, người sử dụng nhà nếu có nguyện vọng thì được thuê hoặc mua thêm căn hộ theo giá quy định của ủy ban nhân dân thành phố.

Trong thời gian thực hiện dự án xây dựng, cải tạo nhà chung cư cũ, thành phố bố trí quỹ nhà ở tạm cư hoặc thực hiện hỗ trợ bằng tiền. Người sử dụng nhà chung cư được đăng ký lựa chọn tạm cư bằng nhà tại các chung cư trên địa bàn thành phố hoặc được nhận tạm cư bằng tiền với mức 2.500.000 đồng/tháng/hộ gia đình và được trả một lần theo tiến độ dự án. Trường hợp khách quan, dự án kéo dài thêm thì được trả tiếp lần hai trước khi về nhận nhà chung cư mới.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/1/2018.

Phạm Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ: Công khai phương án bồi thường, tái định cư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác