Print Thứ Sáu, 04/09/2020 12:05 Gốc

UBND thành phố vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình cải tạo sửa chữa nút giao thông Ngã Sáu – Máy Tơ, (quận Ngô Quyền). Đây là công trình giao thông cấp III, do Sở Giao thông vận tải Hải Phòng là Chủ đầu tư.

Diện tích xây dựng 1,2ha. Quy mô xây dựng chính, gồm: cải tạo mặt bằng nút giao Ngã Sáu – Máy Tơ bám theo phạm vi hiện trạng của nút, các kết cấu cải tạo trong nút, làm mới tại vị trí đảo xuyến; cải tạo đan rãnh, đào bóc đan rãnh bê tông hiện có thay thế bằng đan rãnh mới; thiết kế đảo xuyến, lắp dựng bó vỉa, trồng cỏ nhung, thảm hoa để tạo cảnh quan đảo xuyến; di chuyển cột đèn chiếu sáng; thiết kế hệ thống sơn vạch kẻ đường, đinh phản quảng tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ – QCVN 41:2019/BGTVT…

Khu vực Nút giao thông Ngã Sáu – Máy Tơ (quận Ngô Quyền).

Nguồn vốn thực hiện công trình được trích từ nguồn kinh phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường giao thông giao tại Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.

Thùy Chi

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cải tạo sửa chữa nút giao thông Ngã Sáu – Máy Tơ (quận Ngô Quyền)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác