Print Chủ Nhật, 22/09/2019 16:14

Là một trong những địa phương vốn dĩ luôn nằm ở nhóm cuối trong danh sách cạnh tranh, thời gian gần đây huyện An Lão đã có sự bứt phá ấn tượng, trở thành điểm sáng của thành phố. Nổi bật trong đó là kết quả công tác cải cách hành chính, tạo tiền đề phát triển kinh tế – xã hội.

Trả kết quả cho người dân tại bộ phận “một cửa” huyện An Lão

Chọn đúng điểm “đòn bẩy”

Theo Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Lão Phan Văn Điều, nếu xét về tiềm năng thì huyện An Lão có điều kiện tương đối thuận lợi.

An Lão có diện tích tự nhiên là 11.458,45 ha, bao gồm 15 xã và 2 thị trấn, nằm ở vị trí có tính kết nối giữa các vùng phát triển linh hoạt của thành phố, với hệ thống giao thông đa dạng, nổi bật là có đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, quốc lộ 10 và các tỉnh lộ 354, 360, 362 đi qua.

Bên cạnh đó, An Lão còn có quỹ đất phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, những năm gần đây được coi là khu vực kinh tế phát triển năng động của thành phố, với việc hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thành phố Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng đột phá thời gian qua, thì những kết quả đạt được của huyện An Lão thực sự chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế.

Nhận thức rõ điều này, trên cơ sở đánh giá toàn diện các điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn, những bài học thành công và chưa thành công, huyện đã xác định chủ trương đổi mới toàn diện, lấy cải cách hành chính là đòn bẩy để đột phá trong chiến lược phát triển.

Đồng chí Phan Văn Điều chia sẻ: “Công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực…”.

Một buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện An Lão với nhân dân

Cụ thể, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung vào các nhiệm vụ: giải quyết thủ tục; nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính; đầu tư trang thiết bị và bố trí nhân lực; tăng cường kiểm tra từ huyện đến xã gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ…

Từ tháng 1-2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019. Trong đó nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, có phân công công việc cụ thể, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành.

100% Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức, triển khai, thực hiện tại địa phương mình.

Lấy chất lượng phục vụ làm nền tảng

Trao đổi về nội dung này, Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện An Lão Vũ Duy Tùng cho biết, huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, trên cơ sở thực tiễn địa phương, xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính.

Trong đó tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý. Trước hết, huyện đã tập trung đầu tư nguồn lực cải thiện toàn bộ hạ tầng cơ sở liên quan.

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2998/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống, đồng thời trang bị thiết bị công nghệ đảm bảo vận hành hệ thống một cửa điện tử, nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cho phép tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ qua hệ thống công nghệ tại bộ phận một cửa, qua Internet, qua cổng thông tin điện tử huyện.

Thường trực Huyện ủy An Lão trao các Quyết định hợp nhất Văn phòng huyện

Song song với đó, huyện đã thực hiện thành công việc sắp xếp kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ có chất lượng từ cấp huyện đến cơ sở; triển khai tập huấn đào tạo hướng dẫn xây dựng quy trình và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Được biết huyện An Lão là một trọng những địa phương đi đầu thành phố về thí điểm sáp nhập một số cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của hội nghị TW6 khóa XII, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã thực hiện chế độ tinh giản biên chế đối với 2 công chức phòng chuyên môn và 19 viên chức đơn vị sự nghiệp, đồng thời bố trí, sắp xếp lại một số vị trí lãnh đạo, công chức cho phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khung định mức biên chế được thành phố giao.

Người dân An Lão trực tiếp góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền

Trong toàn hệ thống, việc thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được triển khai nghiêm túc, đến thời điểm này huyện không có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật.

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả cải cách hành chính, việc công khai thủ tục hành chính gồm 15 lĩnh vực với 283 thủ tục hành chính cấp huyện và 10 lĩnh vực với 109 thủ tục cấp xã được thực hiện đầy đủ.

Phát huy dân chủ, huyện luôn chú trọng tới hoạt động tiếp dân, nổi bật là việc tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân (mới đây nhất là hai cuộc đối thoại với đại diện nhân dân 17 xã thị trấn được tổ chức ở xã Tân Dân và An Thọ).

Từ những bài học được rút ra trong thẳng thắn đối thoại, với tinh thần cầu thị cao, huyện đã kịp thời điều chỉnh hoàn thiện các hoạt động cải cách hành chính.

Kết quả bứt phá

Đồng chí Vũ Duy Tùng cho biết, với những nỗ lực triển khai nêu trên, huyện đã đạt được kết quả rất tích cực, vị thế cạnh tranh năm 2018 vừa qua lên vị trí thứ 9/15 quận huyện toàn thành phố. Dù chưa phải ở tốp đầu, nhưng kết quả này đã thể hiện bước tiến dài của huyện An Lão trong cải cách hành chính.

Điều đó được phản ánh qua những thủ tục rất cụ thể như: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể giảm 1 ngày; Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng giảm 5 ngày; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm 5 ngày… so với quy định.

Việc giải quyết hồ sơ tồn đọng và tiếp nhận hồ sơ mới của người dân cũng đạt kết quả rất rõ nét, tính từ đầu năm đến tháng 9-2019 ở cấp huyện có 5.887 hồ sơ cần xử lý (tồn đọng từ trước 627 hồ sơ), huyện đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 5.260 hồ sơ. Ở cấp xã, hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong kỳ là 69.790, đã được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%.

Nhận xét về kết quả này, Trưởng phòng nội vụ Vũ Hải Sơn cho rằng, một trong những nét mới góp phần tăng cường hiệu quả công tác chính là công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực cải cách hành chính.

Cùng với việc ban hành các văn bản chuyên môn, UBND huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, nhằm đảm bảo vận hành hệ thống một cách thiết thực, tránh phô trương hình thức. Với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, riêng đoàn kiểm tra do Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Vũ Duy Tùng dẫn đầu, đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 27/29 cơ quan đơn vị.

Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm đội ngũ về công tác cải cách hành chính, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế để ngày càng nâng cao xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện.

Nông thôn mới huyện An Lão

Điều quan trọng là, chất lượng cải cách hành chính đã đóng góp to lớn vào thúc đẩy kinh tế – xã hội, nâng cao vị thế của huyện An Lão. Trong thực hiện của kế hoạch năm 2019, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội được duy trì và tăng trưởng cao so, đơn cử như thu ngân sách trên địa bàn tăng 17,34% so cùng kỳ năm 2018.

Cải cách hành chính cũng góp phần tạo sự đồng thuận, để huyện tập trung triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, nổi bật là các dự án khu công nghiệp cầu Cựu, dự án sân golf quốc tế…

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới… cũng đạt được những kết quả đáng mừng.

Theo đồng chí Vũ Duy Tùng, huyện luôn ý thức rằng, dù đạt được những thành tựu tích cực nhưng huyện còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.Những hạn chế tồn tại trên một số lĩnh vực cũng như phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, những vấn đề mới trong hội nhập phát triển.

Mặt khác, khó khăn trước mắt là nguồn lực hạn hẹp, vì thế một số mục tiêu theo lộ trình đề ra chưa có điều kiện thực hiện. Bởi vậy huyện tiếp tục tận dụng và phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Đồng chí Vũ Duy Tùng nhấn mạnh, chủ trương của huyện là nhất quán sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững khối đoàn kết toàn dân, coi đây là đầu mối của mọi thành công.

Quan trọng nhất là tạo sự đồng thuận cao trong toàn bộ hệ thống chính trị, sự ủng hộ và tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, để cải cách hành chính xứng đáng là đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy thắng lợi những nhiệm vụ đề ra.

Lê Minh Thắng

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cải cách hành chính góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội:  Kinh nghiệm từ huyện An Lão
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác