Print Chủ Nhật, 19/07/2020 13:17 Gốc

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP thì người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong 6 phương thức đóng như sau để đóng vào quỹ hưu trí:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cách đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác