Print Thứ Ba, 12/09/2023 15:11 Gốc

 Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP  (mục 3) tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

(1) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

(2) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

(3) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

(4) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại (1) mục này và thời gian làm việc ở vùng quy định tại (2) mục này từ đủ 15 năm trở lên.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các trường hợp được nghỉ hưu sớm trong điều kiện lao động bình thường năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác