Print Thứ Hai, 28/06/2021 16:17 Gốc

Ngày 25/6, Văn phòng UBND thành phố ban hành Văn bản số 241/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp trực tuyến với huyện Vĩnh Bảo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn phòng UBND thành phố đính chính nội dung tại Mục 6 Văn bản số 241/TB-UBND ngày 25/6/2021 như sau:

. Hoạt động trở lại các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy từ ngày 25/6/2021 đến ngày 02/7/2021 (có hỗ trợ kinh phí của thành phố).

. Các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện khác thực hiện theo hình thức tự nguyện, tự quản.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện (trừ huyện Vĩnh Bảo) thực hiện theo hình thức tự nguyện, tự quản
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác