Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:28

Chiều 11/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố họp đôn đốc tăng thu ngân sách trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; khu vực dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách và taxi; thuế xây dựng, thuế nhà thầu vãng lai thi công các dự án trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo sở, ngành; các thành viên Tổ công tác đôn đốc chống thất thu thuế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo, tổng thu 11 tháng được 20.274,2 tỷ đồng, đạt 89% dự toán pháp lệnh; 82% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nhà nước Trung ương thu được 1.649,4 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán pháp lệnh, 66,5% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 97% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp địa phương thu được 1.137,3 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán pháp lệnh, tăng 15% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu được 3.997,3 tỷ đồng đạt 100% dự toán pháp lệnh, tăng 74% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp quốc doanh thu được 3.712,8 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán pháp lệnh; 84,5% dự toán HĐND, tăng 21,8% so với cùng kỳ.

Đến ngày 30/11/2018, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong khu vực sản xuất công nghiệp do doanh nghiệp đăng ký mã ngành kinh doanh là 333 doanh nghiệp. Số nộp ngân sách của các doanh nghiệp công nghiệp (trừ doanh nghiệp FDI) là 1.824,7 tỷ đồng; tăng so với cùng kỳ 19%. So với cùng kỳ năm trước, khối công nghiệp của thành phố tăng cả về số lượng doanh nghiệp và số thu ngân sách nhà nước. Với tổng số doanh nghiệp nộp thuế tăng 13 doanh nghiệp (103%), số thuế nộp tăng 19%, tăng tuyệt đối là 296,3 tỷ đồng. Trong đó số doanh nghiệp có số thuế nộp tăng so với cùng kỳ năm trước là 286 doanh nghiệp, số thuế tăng 499,87 tỷ đồng. Số doanh nghiệp có số thuế nộp giảm so với cùng kỳ năm trước là 207 doanh nghiệp, số nộp giảm 203,5 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên tổ công tác đã tập trung phân tích, tham vấn các giải pháp khả thi trong việc tăng thu thuế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: trong thời gian vừa qua, các sở, ngành đã có nhiều cố gắng thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước”, đạt được những kết quả khích lệ về thu ngân sách, góp phần bảo đảm nguồn thu chung của thành phố.

Tuy nhiên, qua rà soát, số doanh nghiệp nợ thuế trong lĩnh vực công nghiệp còn nhiều, số nợ còn cao. Dù có nhiều cố gắng nhưng các biện pháp đưa ra chưa quyết liệt, sự phối hợp tổ chức thực hiện còn chưa tốt. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành phố phối hợp rà soát xác định cụ thể danh sách các doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng thuế; thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông. Văn phòng UBND thành phố bố trí lịch làm việc của lãnh đạo UBND thành phố với các doanh nghiệp nợ đọng thuế vào ngày 17/12 hoặc 18/12/2018. Ngành Thuế và các cơ quan quản lý nhà nước thành phố tiếp tục động viên, thuyết phục doanh nghiệp nộp thuế. Công an thành phố tập trung điều tra, xác minh doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, gian lận thương mại. Thanh tra thành phố tập trung đôn đốc các doanh nghiệp có quyết định truy thu thuế phải nộp trong năm 2018; đưa danh sách các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế vào diện thanh tra trong năm 2019. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính rà soát, kiến nghị thành phố kiện toàn, phân công các tổ đôn đốc chống thất thu thuế.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 11/12/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ đôn đốc tăng thu ngân sách trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác