Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:00

Chiều 4-12, UBND TP họp Tổ công tác đôn đốc, chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành – tổ trưởng tổ công tác – chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, tính đến hết tháng 11, Cục Thuế quản lý thuế 510 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, thương mại, dịch vụ…, tăng 74 doanh nghiệp so với thời điểm 31-12-2017. Lũy kế 11 tháng, tổng số thu ngân sách nội địa khu vực doanh nghiệp FDI đạt 3.837 tỷ đồng, đạt 96% dự toán pháp lệnh, 96% dự toán HĐND, tăng 41,2% so với cùng kỳ.

Đến ngày 30-11, số nhà thầu chính, nhà thầu phụ nước ngoài đang hoạt động xây dựng là 67 nhà thầu. 11 tháng, số thu lĩnh vực này đạt 1.877 tỷ đồng, tăng 79,3% so với cùng kỳ. Cũng đến hết tháng 11, có 8/14 chi cục Thuế triển khai thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân với tổng số thu là 450 tỷ đồng.

Sau khi nghe các thành viên của tổ công tác phân tích kết quả đạt được cũng như những vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai hoạt động, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Số thu thuộc lĩnh vực tổ công tác phụ trách, đặc biệt là số thu thuế nhà thầu 11 tháng qua đạt được tương đối cao. Điều đó thể hiện trách nhiệm, sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành trong tổ công tác. Thời gian tới vẫn cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành quản lý với Cục Thuế hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành kết luận cuộc họp

Phó Chủ tịch yêu cầu Ban quản lý kinh tế, Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp tục rà soát việc đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI, kịp thời phát hiện những trường hợp thực hiện ưu đãi chưa đúng quy định tại pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đôn đốc doanh nghiệp chấp hành nghiêm các kiến nghị tăng thu ngân sách, không để nợ thuế phát sinh. Đôn đốc quyết liệt và thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những doanh nghiệp có số nợ thuộc diện phải cưỡng chế.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp nguồn chi từ vốn ngân sách để Cục Thuế nắm và đôn đốc Ban quản lý dự án, các nhà thầu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước các khoản thuế còn nợ đọng khi được vốn ngân sách nhà nước thanh toán…

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 06/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các sở ngành cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt công tác thu ngân sách
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác