Print Thứ Năm, 28/01/2021 19:05 Gốc

Tôi rất vinh dự, tự hào là 1 trong 24 đại biểu đại diện hơn 120.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng tham dự Đại hội XIII của Đảng. Tôi nhận thấy, 1587 đại biểu dự đại hội đều rất phấn khởi, vui mừng, không khí đại hội trang nghiêm, trang trọng, đoàn kết, đồng thuận.

Công tác tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, kỹ lưỡng từ an ninh, hậu cần, khánh tiết và đặc biệt là chuẩn bị các nội dung đại hội. Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội XIII để xây dựng đất nước tiếp tục phát triển vững mạnh. Văn kiện Đại hội XIII được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, bài bản, quy tụ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày kết tinh ý chí, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước lớn lao. Tôi đặc biệt ấn tượng với 5 bài học kinh nghiệm; 6 giải pháp; 3 đột phá phát triển đất nước. Với những nội dung được trình bày trong các dự thảo văn kiện trình đại hội; kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2026; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021-2030) cũng như tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 thể hiện rõ khát vọng phát triển đất nước của Đảng và nhân dân Việt Nam.

ĐỒNG CHÍ LÊ ANH QUÂN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thành phố Hải Phòng rất phấn khởi, tự hào vì trong kết quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của thành phố. Đáng chú ý, trong các định hướng phát triển đất nước 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, soi rọi lại đều rất phù hợp và đã được đề cập trong Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được cụ thể hóa tại Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố. 5 năm tới, Trung ương xác định xây dựng cho Hải Phòng nhiều cơ chế, chính sách đột phá để phát triển. Tôi tin tưởng, các quyết sách tại Đại hội XIII mở hướng cho sự phát triển đột phá của đất nước và thành phố Hải Phòng./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các quyết sách tại Đại hội XIII mở hướng cho sự phát triển đột phá của đất nước và thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác