Print Thứ Tư, 05/06/2024 14:00 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 126/KH-UBND về tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo đó, 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào lúc 08h30′ ngày 01/7/2024. Huyện An Dương tổ chức “điểm” Lễ ra mắt.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật. Nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chức năng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nhân dân về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ to lớn của Nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố…

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố hướng dẫn các quận, huyện tổ chức Lễ ra mắt; hướng dẫn, luyện tập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tổ chức diễn tập thực binh trong Lễ ra mắt “điểm” tại huyện An Dương; cấp phát trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị cần thiết cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo, đúng quy định. Báo cáo kết quả tổ chức Lễ ra mắt gửi về Bộ Công an trước ngày 05/7/2024. Các cơ quan thông tin đại chúng thành phố tập trung tuyên truyền đưa tin về Lễ ra mắt.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, trong đó phải nêu rõ địa điểm tổ chức và số lượng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Lễ ra mắt; báo cáo UBND thành phố (qua Công an thành phố) kết quả tổ chức Lễ ra mắt trước ngày 03/7/2024.

UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức Lễ ra mắt phải đảm bảo được trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa./.

Cẩm Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các quận, huyện đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào ngày 01/7/2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác