Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:09

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên-Môi trường, 8 tháng năm 2018, UBND các quận, huyện đã cấp 3.429 Giấy chứng nhận đất ở lần đầu. 

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục về đất đai tại bộ phận Một cửa

Cụ thể, các quận cấp 1.177  Giấy chứng nhận và các huyện cấp 2.252 Giấy chứng nhận, nâng tổng số giấy chứng nhận cấp đến hết tháng 8-2018 lên 496.056 Giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ 93% so tổng số thửa cần cấp.

Trong tổng số hơn 496.000 Giấy chứng nhận nói trên thì các quận cấp 183.271 Giấy chứng nhận đạt 91,7%; các huyện cấp 312.758 Giấy chứng nhận đạt 93,8%. 

Bên cạnh đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký các quận, huyện cũng giải quyết 6.304 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và 10.347 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó: đăng ký 5.655 hồ sơ, xóa đăng ký 4.515 hồ sơ và 177 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký.

Phần lớn thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho cá nhân, hộ gia đình thực hiện các giao dịch liên quan.

KO – An ninh Hải Phòng 07/9/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các quận, huyện cấp gần 3.500 giấy chứng nhận đất ở lần đầu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác