Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:49

Tính đến nửa đầu tháng 6, các KCN, KKT Hải Phòng thu hút 15 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư hơn 82,4 triệu USD và 17 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm hơn 867,9 triệu USD. Như vậy, các KCN, KKT thu hút vốn FDI được 950,3 triệu USD, đạt gần 80% kế hoạch cả năm 2018. Lũy kế đến nay, các KCN, KKT thu hút 263 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 12,3 tỷ USD. Trong số các dự án FDI tăng vốn năm nay, đáng chú ý có dự án LG Innotek tăng vốn hơn 500 triệu USD và dự án Regina Miracle tăng vốn hơn 260 triệu USD. 

Đối với thu hút nguồn vốn trong nước (DI), các KCN, KKT thu hút được 11 dự án cấp  mới với tổng vốn 1201 tỷ đồng; 8 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 2456 tỷ đồng. Tổng số vốn DI thu hút đạt 3658 tỷ đồng, bằng 24,4% kế hoạch năm (15.000 tỷ đồng). Lũy kế đến nay, các KCN, KKT thu hút 128 dự án DI với tổng vốn đầu tư 97.498 tỷ đồng.

 Báo Hải Phòng ngày 26/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế : Thu hút hơn 950 triệu USD vốn FDI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác