Print Thứ Sáu, 18/10/2019 14:13

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 15/10/2019 tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, từ ngày 15 – 21/4/2019 trên các tuyến đường chính và trong các làng nghề của thành phố sẽ treo băng rôn, phướn với khẩu hiệu “Chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam sẽ được tổ chức trong thời gian này. Các cơ quan truyền thông, báo chí được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá Ngày Thương hiệu Việt Nam.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2020 gắn với quảng bá thương hiệu của các tổ chức, cá nhân, các làng nghề có sản phẩm tiêu biểu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu trên địa bàn thành phố.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 15 – 21/4/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác