Print Thứ Sáu, 19/03/2021 21:00 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 1724/UBND-VX ngày 19/3/2021 về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung kể từ 00h00 ngày 20/3/2021, cụ thể như sau:

1. Tất cả các hoạt động bị tạm dừng hoặc hạn chế được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định.

2. Dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát ra vào thành phố và các Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở các thôn của các xã tiếp giáp với tỉnh Hải Dương.

3. Đối với người từ tỉnh Hải Dương đến thành phố Hải Phòng:

– Từ huyện Kim Thành, thành phố Chí Linh, thành phố Hải Dương: Áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

– Từ các địa phương khác thuộc tỉnh Hải Dương: Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 14 ngày; những người có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong vòng 2 ngày thì: không phải cách ly y tế, thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe.

4. Các trường học, doanh nghiệp lập phương án cách ly đối với học sinh, sinh viên, người lao động thuộc đối tượng phải cách ly y tế tập trung (như hình thức cách ly y tế tập trung đối với các chuyên gia); báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các hoạt động bị tạm dừng hoặc hạn chế được hoạt động trở lại bình thường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác