Print Thứ Sáu, 10/05/2019 05:48

Ngày 9-5, tại Hải Phòng, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân TP Hải Phòng qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thành ủy Hải Phòng đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, xây dựng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng mạnh (năm 2018, tăng 13,7%). Môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội có bước phát triển đột phá. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt những kết quả đáng ghi nhận… Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố trên một số lĩnh vực, gợi mở những vấn đề thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong những năm tới, nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của TP Hải Phòng, tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

* Ngày 9-5, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn, làm việc tại tỉnh Hưng Yên về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Hưng Yên trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị, tỉnh Hưng Yên tập trung chuẩn bị tốt các dự thảo báo cáo phục vụ đại hội nhiệm kỳ tới và tham gia đóng góp vào các dự thảo báo cáo của Trung ương; giải quyết tốt các thách thức hiện nay trong công tác xây dựng Đảng; chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đồng thời, tỉnh cần có nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, đảng viên; quan tâm đào tạo cán bộ trẻ; tăng cường hoạt động đối thoại nhằm giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân; chú trọng việc nâng cao mức sống, thu nhập bình quân đầu người, phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

* Ngày 9-5, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Bình Dương tiếp tục có chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2018 đạt 130,8 triệu đồng/người/năm; toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng triển khai quán triệt, tổ chức thi hành Điều lệ Đảng nghiêm túc, đúng quy định. Đồng chí nhấn mạnh, từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Bình Dương, các thành viên đoàn công tác tập trung nghiên cứu, khảo sát, trao đổi để có đánh giá chất lượng. Từ đó, Đoàn công tác sẽ tổng hợp đề xuất, báo cáo Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng.

* Ngày 9-5, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn đi khảo sát và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, 10 năm qua, tỉnh đã có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2018 đạt bình quân 8,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23,6 triệu đồng (năm 2015) lên 27,31 triệu đồng (năm 2018); công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận tỉnh Điện Biên đã kịp thời cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; nhất là đã tích cực lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khóa XII; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Đồng chí lưu ý, mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng Điện Biên vẫn là tỉnh nhiều khó khăn, chậm phát triển, do đó Tỉnh ủy cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện của Điện Biên. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát một số mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại hai xã Thanh Hưng và Thanh Chăn (huyện Điện Biên); tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

PV

Nguồn. Báo Nhân dân

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các Đoàn Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Hải Phòng, Hưng Yên, Bình Dương và Điện Biên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác