Print Thứ Ba, 23/02/2021 17:01 Gốc

UBND thành phố vừa có Văn bản số 1086/UBND-KTGS1 ngày 23/2/2021 gửi UBND các quận, huyện yêu cầu báo cáo hàng ngày về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 26/2/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/2/2021 của UBND thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo các Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các Thôn, Tổ dân phố tập trung kiểm soát địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để nắm rõ tình hình di biến động dân cư trên địa bàn. Kịp thời phát hiện các công dân ra, vào địa bàn; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại Chỉ thị số 09/CT-UBND.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 Tổ dân phố số 17, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày về tình hình di biến động dân cư và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo phương thức: các Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các Thôn, Tổ dân phố chốt số liệu vào 15h00 hàng ngày, báo cáo về UBND xã, phường, thị trấn trước 15h30 hàng ngày. UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp, báo cáo UBND quận, huyện vào 16h00 hàng ngày. UBND quận, huyện tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước 16h30 hàng ngày. Căn cứ tình hình thực tế, UBND các xã, phường, thị trấn và UBND các quận, huyện có quyền yêu cầu các Tổ kiểm soát tại các Thôn, Tổ dân phố báo cáo thêm các thông tin cần thiết. Văn phòng UBND thành phố tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố trước 17h00 hàng ngày.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Các địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày về tình hình di biến động dân cư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác