Print Thứ Bảy, 06/03/2021 23:00 Gốc

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1469/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19.

Theo quyết định này Bô Y tế phân bổ đợt 1 vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho các đơn vị sau:

1. Các đơn vị, địa phương:

Danh sách 14 đơn vị, địa phương được phân bổ đợt 1 vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

2. Các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19:

Danh sách 24 Bệnh viện được phân bổ đợt 1 vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận, vận chuyên vắc xin tới các cơ sở tiêm chủng theo danh sách tại Điều 1 theo đúng quy định.

Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện bảo quản, phân phối và phối hợp với các cơ sở tiêm chủng khác để sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo Hướng dẫn về việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 của Bộ Y tế cho các đối tượng ưu tiên tiêm chủng theo qui định tại Nghị Quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 cùa Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (trừ lực lượng quốc phòng, công an); báo cáo Sở Y tế, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý và Cục Y tế dự phòng.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo thẩm quyền quản lý; thực hiện quản lý, sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định và thông báo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp.

Sú dụng 600 liều vắc xin để kiểm định chất lượng và lưu mẫu tại đơn vị nhập khẩu và Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Y tế: Quyết định về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác