Print Thứ Hai, 02/03/2020 20:47 Gốc

Bộ VHTTDL nhận được kiến nghị của cử tri Tp. Hải Phòng và cử tri tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 707/VPCP-QHĐP ngày 01/02/2020.

Báo Du lịch trích đăng trả lời của Bộ trưởng VHTTDL về những nội dung kiến nghị liên quan đến lĩnh vực du lịch theo Công văn số 806/BVHTTDL-VP và Công văn số 807/BVHTTDL-VP ngày 26/02/2020.

Tập trung thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng su lịch Hải Phòng (ảnh minh họa).

*Nội dung kiến nghị của cử tri Tp. Hải Phòng liên quan đến lĩnh vực du lịch:

Cử tri Tp. Hải Phòng rất vui mừng, phấn khởi khi Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Tp. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành sớm triển khai chương trình hành động để Nghị quyết được trở thành hiện thực”.

*Bộ trưởng Bộ VHTTDL trả lời về nội dung kiến nghị của cử tri:

Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Tp. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định các nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó Bộ VHTTDL được giao nhiệm vụ cụ thể như sau: “Xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển du lịch Hải Phòng, trong đó: tập trung thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; ưu đãi phát triển sản phẩm du lịch; phát triển thị trường, xúc tiến, quảng bá, hợp tác về du lịch; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về du lịch”. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ VHTTDL đang xây dựng chương trình hành động/kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến phát triển du lịch được giao tại Nghị quyết số 108/NQ-CP, đặc biệt là nội dung Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hải Phòng để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới. Đồng thời, Bộ sẽ chỉ đạo Tổng cục Du lịch:

– Tiếp tục hỗ trợ Tp. Hải Phòng trong công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch, cụ thể như: mời Sở Du lịch, doanh nghiệp du lịch của Tp. Hải Phòng tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại nước ngoài; đưa các đoàn doanh nghiệp, báo chí trong nước và quốc tế tới Tp. Hải Phòng để khảo sát các sản phẩm du lịch phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

– Phối hợp chặt chẽ với Tp. Hải Phòng để xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch hàng năm; thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là lĩnh vực hướng dẫn viên, khu, điểm du lịch; tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực du lịch Tp. Hải Phòng…

Khai thác thế mạnh sông nước để phát triển du lịch ĐBSCL (Du khách trải nghiệm chợ nổi Cái Răng Cần Thơ).

*Nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre liên quan đến lĩnh vực du lịch:

Trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, cử tri đề nghị Chính phủ sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (Câu 20).

*Bộ trưởng Bộ VHTTDL trả lời về nội dung kiến nghị của cử tri như sau:

Triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), Bộ VHTTDL đã chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ được giao cụ thể sau:

1. Về tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó chú trọng phát triển mạnh các loại hình du lịch sinh thái theo đặc thù của vùng (miệt vườn, sông nước), các tuyến du lịch liên vùng và quốc tế; quảng bá sản phẩm du lịch vùng ĐBSCL ra thế giới.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-TTg ngày 18/11/2016. Đến nay,sau hơn 3 năm thực hiện,Quy hoạch là căn cứ quan trọng để 13 tỉnh/thành trong vùng ĐBSCL triển khai thực hiện các định hướng phát triển du lịch riêng của từng địa phương, đồng thời vẫn đảm bảo tính liên kết giữa các địa phương trong vùng để góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển du lịch chung, như: Phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưngcủa vùng trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên và đặc trưng văn hóa; chú trọng phát triển các loại hình du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Các địa phương trong vùng cũng đã triển khai lập các quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia để đảm bảo định hướng về tổ chức không gian tại Quy hoạch vùng ĐBSCL. Trong đó, Khu du lịch Núi Sam, tỉnh An Giang là một trong những khu du lịch đầu tiên của cả nước đã được công nhận là Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 2646/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Bộ VHTTDL đã và đang chỉ đạo thực hiện xây dựng các đề án, các đề tài nghiên cứu để phát triển du lịch ĐBSCL, cụ thể:

– Xây dựng đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ĐBSCL, trong đó nhấn mạnh đến các sản phẩm du lịch sinh thái, miệt vườn, du lịch sông nước, du lịch sinh thái ngập nước… và quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù này đến các thị trường phù hợp.

– Tổ chức nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ về: Phát triển du lịch làng nghề vùng ĐBSCL; Chuỗi giá trị du lịch vùng ĐBSCL… Đây là những nghiên cứu cụ thể góp phần triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

– Xây dựng Chiến lược phát triển vùng ĐBSCL, trong đó sẽ tiếp tục chú trọng phát triển mạnh các loại hình du lịch sinh thái theo đặc thù của vùng (miệt vườn, sông nước), các tuyến du lịch liên vùng và quốc tế; quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch vùng ĐBSCL, đồng thời xây dựng các giải pháp phát triển bền vững, giảm thiểu tối đa tác động của biến đổi khí hậu.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ VHTTDL trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực du lịch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác