Print Thứ Ba, 02/03/2021 17:45 Gốc

Nhằm đánh giá thực chất công tác chuẩn bị hệ thống giáo án, bài giảng, mô hình học cụ huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, qua đó chọn ra những giáo án, bài giảng, mô hình học cụ có chất lượng phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa tổ chức thành công Hội thi Công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021.

Hội thi được thực hiện trên hai nội dung là công tác xây dựng hệ thống giáo án và Mô hình học cụ. Trong đó, công tác xây dựng hệ thống giáo án bao gồm giáo án viết tay và giáo án điện tử. Mô hình học cụ bao gồm nhóm mô hình học cụ làm mới và nhóm củng cố, cải tiến trên cơ sở các mô hình học cụ, trang bị huấn luyện đã có trước đó được ứng dụng thực tế vào công tác huấn luyện. Các công trình tham gia Hội thi gồm có 20 bộ giáo án và 15 mô hình học cụ được lựa chọn ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh – Tư lệnh Vùng theo dõi phần thi mô hình học cụ của đơn vị.

Theo Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Vùng – Trưởng Ban Tổ chức: Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện nhằm thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, công tác xây dựng hệ thống giáo án; khuyến khích, áp dụng có hiệu quả sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, hệ thống giáo án vào các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan, đơn vị.

Nội dung thi Mô hình học cụ của Hải đội 102.

Để chuẩn bị tốt về mọi mặt cho Hội thi, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, động viên các tập thể, cá nhân trong công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, xây dựng, củng cố mô hình học cụ phục vụ Hội thi. Trong quá trình diễn ra thi, Ban Giám khảo đã làm việc công minh, đánh giá khách quan, chính xác trong từng nội dung thi, phản ánh đúng thực chất công tác xây dựng giáo án, bài giảng, củng cố, làm mới mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện trong năm.

Kết thúc Hội thi, Ban Giám khảo đã chọn ra được 5 mô hình học cụ, 2 giáo án và đề nghị Ban Tổ chức khen thưởng. Thông qua Hội thi đã lựa chọn ra được những giáo án, mô hình học cụ có chất lượng phục vụ cho công tác huấn luyện trong năm của các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đánh giá thực chất các mặt mạnh, yếu, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác huấn luyện. Thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Lam Giang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1: Không ngừng bảo đảm, nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác