Print Thứ Tư, 15/04/2020 09:49 Gốc

Ngày 14/4/2020, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – Cục An toàn thông tin đã đưa ra công văn cảnh báo số 250/CATTT-VNCERTCC về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến ZOOM.

Đề nghị: Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; Các Ngân hàng TMCP; Các tổ chức Tài chính; Hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin; Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân … lưu ý và thực hiện theo khuyến cáo tại công văn này.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ TT&TT: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác