Print Thứ Năm, 20/06/2024 15:45 Gốc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất tăng lương cơ sở đồng đều cho tất cả cán bộ, công chức từ 1,8 triệu đồng lên 2.340.000 đồng từ ngày 1/7.

Chiều 20/6, tại buổi họp báo tháng 6/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2024.

Theo đó, về vấn đề cải cách tiền lương từ 1/7, bộ trưởng cho hay đã báo cáo Bộ Chính trị thông qua về chủ trương.

Bà Trà nói cải cách chính sách tiền lương là vấn đề hệ trọng, lớn, rất phức tạp, nhạy cảm, tác động đến hàng chục triệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… của khu vực công và trên 50 triệu đối tượng hưởng cơ chế, chính sách gắn với lương cơ sở.

Vì vậy, khi thực hiện phải đảm bảo thận trọng, chắc chắn, kỹ lưỡng, đồng bộ, cụ thể, rõ đến đâu làm đến đó, không nóng vội.

Nếu nóng vội sẽ rất nguy hiểm vì liên quan đến đời sống trong khu vực công, khu vực doanh nghiệp, các đối tượng liên quan phụ cấp, trợ cấp gắn với lương cơ sở.

Bà chia sẻ, Thủ tướng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo từ tháng 12/2023 đến nay đã có 21 cuộc họp, không kể thứ bảy hay đêm hôm để cân nhắc kỹ lưỡng.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: THÀNH CHUNG.

Theo đó, quan điểm phải đảm bảo hài hòa, tương quan giữa các đối tượng và công bằng, bình đẳng, ai cũng như nhau. Đồng thời, làm từng bước, theo lộ trình, rõ đến đâu làm đến đấy, khó khăn, bất cập phải nghiên cứu, nếu chưa rõ thì tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ trưởng chia sẻ khi cải cách tiền lương phải tăng lương và nếu cải cách tiền lương mà không đạt được mục tiêu tăng lương thì không có ý nghĩa gì nữa.

Do đó, phải bám sát nghị quyết 27 nghiên cứu, đưa ra phương án phù hợp, để tất cả các đối tượng liên quan phải được tăng lương.

Bộ trưởng thông tin trên cơ sở, nguyên tắc nêu trên, Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo đã quyết phương án. Theo đó, với doanh nghiệp sẽ điều chỉnh mức lương của người lao động trong doanh nghiệp từ 1/7/2024 là 6%.

Đồng thời, quản lý theo cơ chế thông thoáng để phát triển, nâng cao đời sống người lao động.

Đối với thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công phải thực hiện thận trọng, theo lộ trình, từng bước, hợp lý, chắc chắn, tốt nhất, hiệu quả, an toàn nhất, không gây xáo trộn, phức tạp, đồng thời tăng cho tất cả các đối tượng hưởng lương từ ngân sách…

Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức 30% từ 1/7

Cụ thể, theo bộ trưởng, Bộ Chính trị thống nhất thực hiện 4/6 nội dung đã rõ theo nghị quyết 27.

Cụ thể nâng lương theo vị trí việc làm, năng lực. Thực hiện điều rất mới là bố trí 10% quỹ tiền thưởng bằng tổng quỹ lương cơ bản để thủ trưởng cơ quan, đơn vị thưởng đột xuất, thưởng thành tích hằng năm cho cán bộ. Việc này độc lập hoàn toàn với Luật Thi đua khen thưởng và Quỹ thi đua khen thưởng.

Thống nhất để hướng dẫn cách thức cụ thể, chặt chẽ về các nguồn đảm bảo cải cách tiền lương. Bộ trưởng nói có 5 nguồn, trong đó sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một nguồn để thực hiện.

Đồng thời, quyết định thống nhất hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương, thu nhập đối với các đơn vị. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, với đơn vị tự chủ, hưởng lương từ ngân sách.

Bộ trưởng cũng nêu nội dung hiện còn nhiều vướng mắc phát sinh là thực hiện trả lương theo vị trí, việc làm, chức vụ, chức danh lãnh đạo thì chưa thực hiện luôn mà thực hiện theo lộ trình.

Thống nhất nguyên tắc tăng đều cho các đối tượng 30% trên cơ sở tổng quỹ tính toán thực hiện cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 tăng bình quân của cán bộ, công chức, viên chức là tăng 30,6%.

Lấy cơ sở chính trị này để tăng đồng đều cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 30%. Trên cơ sở lấy mức lương cơ sở hiện hành từ 1,8 triệu đồng lên 2.340.000 đồng“, bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng cho rằng tăng như vậy “tất cả sẽ cùng vui, hưởng như nhau“.

Thành Chung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Từ 1/7, tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2.340.000 đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác