Print Thứ Tư, 09/02/2022 16:45 Gốc

Chiều 9/2, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tới thăm và làm việc tại Sở KH&CN thành phố Hải Phòng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN thành phố cho biết, năm 2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 gây ra song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ KH&CN, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự giúp đỡ của các sở, ngành và nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, ngành KH&CN Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra, trong nhiều lĩnh vực hoạt động có sự tăng trưởng mạnh mẽ góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, Sở KH&CN đã tổ chức phát động phong trào đề xuất, triển khai các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Nhiều nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện, tạo ra các thiết bị, sản phẩm thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch như trà thảo dược phòng chống virus, buồng khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn. Điển hình, Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo đã cho ra đời dung dịch sát khuẩn Anolyte có tính sát khuẩn mạnh và khả năng làm sạch, diệt trùng hiệu quả, an toàn cho con người và môi trường. Sở KH&CN đã chỉ đạo tổ chức sản xuất 50.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn và 1.500 lít dung dịch phun khử khuẩn Anolyte, gửi tặng các chốt phòng dịch, đơn vị tuyến đầu chống dịch và hơn 50 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đồng thời gửi tặng các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn báo cáo tại buổi làm việc.

Ngành KH&CN Hải Phòng cũng góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng của thành phố ở mức cao so với cả nước và các địa phương khác. Trong năm 2021, mặc dù khó khăn, nhưng Hải Phòng vẫn giữ tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,5%, nằm trong số các địa phương top đầu của cả nước. Ngành KH&CN đã góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đạt 3,13 tỷ USD, tăng 91,44% so với năm 2020. Để thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài, trong năm 2021, Sở KH&CN tổ chức 6 sự kiện kết nối đầu tư, kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài. Tại các sự kiện này, các doanh nghiệp trong và ngoài nước được gặp gỡ trực tuyến để kêu gọi vốn đầu tư, nắm bắt xu hướng công nghệ mới, tìm hiểu nhu cầu, trao đổi thông tin, tiến tới thúc đẩy, hợp tác, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào thành phố. Từ đây, đã có nhiều dự án kêu gọi, thu hút được vốn đầu tư để phát triển và mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, ngành KH&CN thành phố cũng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững, phát triển trong bối cảnh dịch COVID-19.

Ngành KH&CN còn góp phần xây dựng nền tảng, định hướng cho chuyển đổi số của thành phố trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hậu COVID-19. Trong năm qua, Ngành đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 86, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 211 thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Đây là cơ sở quan trọng, là tiền đề để Thành ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngành KH&CN còn góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, Sở KH&CN hỗ trợ thí điểm 1 doanh nghiệp xây dựng đề án chuyển đổi số làm tiền đề để mở rộng hỗ trợ trong năm 2022; tổ chức nhiều triển lãm, hội thảo liên quan đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp như: Chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – bắt đầu từ đâu; Công nghệ số phục vụ sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Năm 2022, hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo Hải Phòng tập trung vào 7 định hướng chính trong đó tập trung thực hiện chuyển đổi số, đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước; đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh các hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở KH&CN kiến nghị Bộ KH&CN chỉ đạo, đề nghị giao dự toán chi ngân sách cho KH&CN thành phố Hải Phòng đạt mức 2% tổng chi ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật KH&CN. Bộ KH&CN quan tâm, phê duyệt, cho phép Hải Phòng triển khai các dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi, trước mắt là 05 nhiệm vụ đã có văn bản đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng. Bộ trưởng chỉ đạo Cục Thông tin KH&CN quốc gia và các đơn vị có liên quan của Bộ tạo điều kiện và hỗ trợ triển khai chuyển đổi số lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo, trước mắt là xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số của Sở KH&CN.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt ghi nhận kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng trong năm qua, trong đó của sự đóng góp của Ngành KH&CN thành phố. Đồng chí yêu cầu Ngành KH&CN thành phố tập trung đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong thời gian tới; đặc biệt là ứng dụng KHCN trong phát triển kinh tế biển. Nghiên cứu đề xuất sản phẩm quốc gia đặc thù của thành phố Hải Phòng. Đồng thời, đồng chí ghi nhận các kiến nghị của Sở KH&CN tại buổi làm việc và giao các cơ quan thuộc Bộ KH&CN nghiên cứu, đề xuất báo cáo Bộ trưởng trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác