Print Thứ Sáu, 04/11/2022 12:20 Gốc

Giải trình vấn đề về tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định tình trạng này đang diễn ra rất phức tạp, nhức nhối. Bộ Công an kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Có tình trạng khoán trắng nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng cho các cơ quan chuyên trách

Sáng nay (4.11), tham gia trả lời một số nội dung đại biểu chất vấn trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng hiện nay tại nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm nêu 5 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng.

Đó là hành lang pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng chưa hoàn thiện; quan hệ phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội còn chưa đi vào thực chất mà nặng về hình thức, có tình trạng khoán trắng nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng cho các cơ quan chuyên trách; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm còn chưa hiệu quả, chưa triệt để, chưa kịp thời.

Phần lớn các nền tảng dịch vụ, công ty mạng xã hội, ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp nước ngoài hiện không có pháp nhân, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp Việt Nam để triển khai các biện pháp quản lý, phối hợp. Còn nhiều sơ hở trong quản lý các loại hình dịch vụ, lĩnh vực tiềm ẩn những nguy cơ tội phạm.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tham gia giải trình vấn đề về tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân. Ảnh: QH.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nêu một số giải pháp khắc phục tồn tại nêu trên, trong đó tham mưu đẩy mạnh các hoạt động của Ban chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết những vấn đề thực tiễn một cách cơ động, linh hoạt, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Tập trung tham mưu để hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực an ninh mạng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn quản lý nhà nước về an ninh mạng.

Nâng cao trình độ, năng lực và quan tâm đầu tư trang bị công cụ, phương tiện nghiệp vụ hiện đại để theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ thế giới cho lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm trong vấn đề bảo đảm an ninh mạng quốc tế.

Tình trạng mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân diễn ra phức tạp

Giải trình vấn đề về tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định tình trạng này đang diễn ra rất phức tạp, nhức nhối.

Bộ Công an kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm cho ý kiến về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện đại bảo vệ nền tảng dữ liệu, an ninh thông tin quan trọng, lưu trữ thông tin, dữ liệu cá nhân; xây dựng chiến lược chất lượng cao trong đảm bảo an ninh mạng. Không chỉ riêng Bộ Công an mà các cơ quan liên quan đến bảo vệ dữ liệu cần tích cực phối hợp quốc tế trong lĩnh vực này.

Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng Công an cho biết, cơ sở đã kết nối được với 12 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp Nhà nước và 15 UBND.

Tuy nhiên, việc kết nối còn gặp khó khăn do hạ tầng công nghệ của nhiều địa phương, bộ ngành chưa đảm bảo, thiếu đồng bộ; chưa triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định. Nhiều cơ quan chưa số hóa dữ liệu, quy trình triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các ngành, địa phương muốn kết nối phải có trung tâm dữ liệu và phải đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ rà soát kết nối này để phục vụ người dân. Bốn nguyên tắc để đảm bảo cơ sở dữ liệu đạt yêu cầu là đúng, đủ, sạch và sống. Thiếu một trong số yếu tố này cũng không thực hiện được.

Về tài khoản định danh điện tử, năm 2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử, đưa vào hoạt động chính thức. Đây là bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức có định danh điện tử quốc gia.

Tính đến 1.11.2022, Bộ Công an đã cấp hơn 12 triệu hồ sơ định danh điện tử cho người dân. Lợi ích đối với định danh điện tử là rất lớn, người dân dễ dàng trao đổi thông tin, không phải cung cấp, điền nhiều khi làm việc với cơ quan Nhà nước và chỉ kê khai một lần; đảm bảo 4 không (không tiếp xúc, không giấy tờ, không tiền mặt và không gặp gỡ).

Nhóm PV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ trưởng Bộ Công an nói về việc thông tin cá nhân bị mua bán trái phép
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác