Print Thứ Hai, 20/12/2021 23:22 Gốc

Nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước, ngày 13/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp bao gồm Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp dùng chung trên toàn quốc và các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai áp dụng.

Theo đó, ban hành thống nhất Bộ Chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp làm công cụ, thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dùng chung trên phạm vi cả nước. Triển khai áp dụng Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá rộng rãi các doanh nghiệp trên toàn quốc nhằm mục tiêu kép: vừa giúp từng doanh nghiệp xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn; vừa tạo được bức tranh tổng thể về chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp số trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn cũng như toàn quốc phục vụ công tác quản lý và chính sách phát triển. Đồng thời tạo lập được cơ sở dữ liệu chuyển đổi số doanh nghiệp với các thông tin, số liệu xác thực để giúp các cơ quan, đơn vị chức năng đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương và quốc gia; có thêm công cụ đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng áp dụng của Đề án là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cả nước, với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn); Các cơ quan, tổ chức quản lý hoặc chủ trì triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số.
Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp bao gồm 03 chỉ số, được triển khai áp dụng cho 03 loại doanh nghiệp phân theo quy mô: Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa có tổng điểm đánh giá là 320 điểm, Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn có tổng điểm đánh giá là 695 điểm và Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty được tổng hợp trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị thành viên. Trong đó, cả 03 chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp đều được cấu trúc theo 06 trụ cột gồm: Trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp và dữ liệu, tài sản thông tin.

Ngoài ra, Đề án cũng hướng dẫn về việc đánh giá, xác định và công nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp; cũng như các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp./.

Tài liệu chi tiết tải tại đây :1970-QD-BTTTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác