Print Thứ Sáu, 31/12/2021 16:05 Gốc

Sáng 31/12, tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự hội nghị trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Tới dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2021 với đầy khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, đặc biệt là nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của các địa phương, của toàn ngành với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” đến nay, toàn ngành đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản đặt ra trong năm 2021, đóng góp trực tiếp, quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó hoàn thành một số nhiệm vụ nổi bật như:

Tháo gỡ những vướng mắc thể chế để phát huy nguồn lực tài nguyên trong phát triển kinh tế xã hội, nút thắt về quỹ đất đai được giải quyết, vướng mắc về nguyên liệu khoáng sản cho sản xuất từng bước được tháo gỡ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các dự án hạ tầng quan trọng, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng; bảo vệ nguồn nước, phòng chống hạn hán; nguồn thu ngân sách từ đất đai đạt gần 15,2% ngân sách nội địa; nguồn thu từ khoáng sản đạt 4.589 tỷ đồng; thu từ tài nguyên nước đạt khoảng 5.900 tỷ đồng.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thúc đẩy với 95% số thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn; 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện liên thông thủ tục đất đai với các tổ chức tín dụng trong thanh toán nghĩa vụ tài chính giúp cắt giảm thời gian chi phí tuân thủ thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Tiềm năng lợi thế của các vùng biển, các địa phương có biển được phát huy đã trở thành khu vực phát triển năng động, thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo động lực phát triển, mở cửa, hội nhập quốc tế, hình thành và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp gắn với hình thành chuỗi đô thị ven biển.

Hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 94,71% (cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao 89%). Các mô hình xử lý rác thải theo hình thức đốt rác phát điện thay cho chôn lấp được triển khai ở nhiều địa phương; 80% cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao được kiểm soát vận hành đóng góp cho tăng trưởng.

Nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo, tiệm cận với trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, thế giới; sai số dự báo trung bình bão trong các thời hạn trước 24, 48, 72 giờ lần lượt trong khoảng 80-120km, 120-200km, 200-300km, giảm hơn 54%, thiệt hại về người, 78% thiệt hại về tài sản so với trung bình 10 năm vừa qua.

Xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, thiết lập hành lang pháp lý cho quản lý, triển khai các kế hoạch để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã khẳng định thông điệp mạnh mẽ về sự công bằng, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong tham gia xử lý một trong những thách thức chung lớn nhất của toàn cầu tại COP26. Qua đó, chủ động tận dụng các cơ hội hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thu hút các dòng vốn đầu tư vào hạ tầng về biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình sản xuất, công nghệ và phát triển năng lượng tái tạo.

Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp qua khảo sát của các tổ chức độc lập tăng trong năm qua: chỉ số hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với thủ tục đất đai và môi trường tăng 4,14% so với năm trước, tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh sự phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính giảm 7%, phải trả chi phí không chính thức khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai giảm 4% (theo báo cáo PCI); tỷ lệ người dân quan ngại về môi trường giảm từ 8,85% năm 2019 xuống còn 4,03%; số lượng đơn thư, khiếu kiện giảm 28% trong năm qua.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên đang trở thành tình trạng khẩn cấp trên toàn cầu. Các quốc gia ngày càng quan tâm thúc đẩy tăng trưởng xanh, thương mại điện tử, phát triển kinh tế số, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu năng lượng là cơ hội cho những nước đi sau. Ở trong nước, nỗ lực trong giải quyết tháo gỡ ngay các nút thắt, điểm nghẽn, rào cản về thể chế, quy hoạch, cải cách hành chính trong năm 2021 cùng với đẩy mạnh đầu tư công cho xây dựng hệ thống hạ tầng khung mang triển vọng lớn trong thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển, phục hồi sau đại dịch. Trong bối cảnh đó ngành tài nguyên và môi trường đặt quyết tâm cao, thực hiện phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” với 06 trọng tâm ưu tiên gồm:

Hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thúc đẩy chuyển đổi số trên nền tảng tài nguyên số, dữ liệu lớn.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các vi phạm, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển đất nước, từng địa phương; công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể trong tiếp cận tài nguyên.

Triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường, chặn đà và từng bước đảo ngược xu thế suy thoái về môi trường, các hệ sinh thái; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong thập kỷ mới; Nâng cao hiệu quả công tác dự báo, triển khai các giải pháp đột phá chủ động tận dụng các cơ hội hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thu hút các dòng vốn đầu tư vào hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình phát triển và chuyển đổi năng lượng.

Đ/c Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng.

Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: năm 2021, đứng trước nhiều khó khăn thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, điển hình như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,38%, gấp 5 lần mức bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, trong đó thu nội địa đạt 35.000 tỷ đồng, vượt trên 33%; thu xuất nhập khẩu đạt trên 57.000 tỷ đồng, vượt trên 16% so với dự toán Trung ương giao.

Để đưa Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước, thành phố đang tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, cần chú trọng quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch không gian biển, tổ chức phát triẻn hợp lý không gian kinh tế-xã hội vùng biển và ven biển. Sớm hoàn thiện quy hoạch khu vực đảo Cát Hải trở thành “đảo thông minh”. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền.

Thứ hai, tập trung xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển theo hướng phát triển “kinh tế biển xanh”. Xây dựng cơ chế ưu đãi thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển kinh tế biển.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng nhất là hợp tác giữa Hải Phòng và Quảng Ninh trong phát triển kinh tế biển; phối hợp chuẩn bị hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” là di sản thiên nhiên thế giới.

Thứ tư, phối hợp cùng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương để sơm có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù với thành phố Hải Phòng trong đó có việc thực hiện Nghị quyết 35 của Quốc hội; đồng thời tranh thủ, tăng cường sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho Hải Phòng để thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thứ năm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, công tác quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chi với cư dân biển, đảo mà còn với toàn xã hội.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế biển, thành phố Hải Phòng kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét một số nội dung: Bộ sớm tham mưu, trình Chính phủ ban hành các Nghị định về lấn biển; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo; trình tự thủ tục hành chính giao khu vực biển; thế chấp, vay vốn ngân hàng bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản đầu tư trên khu vực biển được giao; hỗ trợ di dời hoặc bồi thường thiệt hại đối với các tổ chức, cá nhân có công trình và quyền sử dụng đất nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển. Bổ sung đường mép biển thấp nhất trung bình nhiều năm tại các đảo, hải đảo, các khu vực ven bờ chưa được công bố, khu vực chưa được khép kín; điều chỉnh đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm tại một số khu vực cho phù hợp với địa hình hiện trạng thành phố Hải Phòng. Hoàn thiện quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ biển quốc gia để trình Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố có biển xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai các nhiệm vụ Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả ngành Tài nguyên và Môi trường đạt được trong năm qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: năm 2021 mặc dù tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nhưng các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cơ bản đạt và vượt mức kế hoạch đề ra trong đó có sự đóng góp của ngành Tài nguyên và Môi trường. Việc triển khai quản lý thu hồi đất và giao đất, công tác thanh tra kiểm tra sử dụng đất hiệu quả; công tác cắm mốc địa giới hành chính, chỉ giới biên giới quốc gia, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác quốc tế. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm việc quản lý, khai thác vùng biển, vùng bờ hiệu quả. Công tác dự báo khí tượng thủy văn kịp thời, chính xác góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tồn tại hạn chế liên quan đến công tác quản lý và cấp phép đất đai.

Tập trung xây dựng, trình Quốc hội Luật đất đai sửa đổi; Luật Tài nguyên nước sửa đổi; tiếp tục tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong quy định của pháp luật, xây dựng hệ thống quy hoạch đồng bộ để giải phóng, phát huy các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế, xã hội.

Quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản; tăng cường điều tra địa chất phục vụ quy hoạch kinh tế-xã hội, phát triển không gian ngầm, giảm nhẹ tác động tai biến địa chất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Tập trung hoàn thành Quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển.

Tập trung triển khai Luật Bảo vệ môi trường, chặn đứng xu thế gia tăng ô nhiễm, từng bước cải thiện chất môi trường, phục hồi các hệ sinh thái; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong thập kỷ phát triển bền vững.

Triển khai các nhiệm vụ giải pháp tận dụng các cơ hội từ thỏa thuận tại COP26 về biến đổi khí hậu hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thu hút các dòng vốn đầu tư vào hạ tầng về biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình sản xuất, công nghệ và phát triển năng lượng tái tạo. Chú trọng quan tâm đầu tư nhân lực, trang thiết bị công tác dự báo, cảnh báo. Tiếp tục tập trung cao cho công tác xây dựng thể chế, rà soát, phân cấp đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Đảng, Nhà nước khen thưởng.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác