Print Chủ Nhật, 16/08/2020 10:33 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc bổ sung và kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Theo đó, bổ sung và kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng như sau:

1. Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

2. Ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.

3. Bà Phạm Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

4. Ông Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

5. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng (thay thế ông Lê Trọng Nghĩa đã nghỉ hưu theo chế độ).

6. Ông Lê Minh Quang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (thay thế ông Trần Anh Cường chuyển công tác).

Các thành viên trên thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2, Điều 3 Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/1/2020 của UBND thành phố.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bổ sung và kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác