Print Thứ Năm, 25/02/2021 11:00 Gốc

Ngày 24/02/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1).

Bổ sung đợt 1 số tiền 733,322 tỷ đồng (Bảy trăm ba mươi ba tỷ ba trăm hai mươi hai triệu đồng) từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách trung ương năm 2021 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương (theo Phụ lục chi tiết kèm theo) để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1510/BTC-HCSN ngày 17/02/2021, cụ thể:

1. Kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 17,49 tỷ đồng (Mười bảy tỷ bôn trăm chín mươi triệu đồng).

2. Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 715,832 tỷ đồng (Bảy trăm mười lăm tỷ tám trăm ba mươi hai triệu đồng).

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 235/QĐ-TTg

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác