Print Chủ Nhật, 10/07/2022 16:11 Gốc

“Điều 28c. Vi phạm quy định về nhập khẩu, quản lý, sử dụng thiết bị in

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận vào đơn chuyển nhượng;

c) Thanh lý máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu nhưng không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu từng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, thiết bị in thuộc loại phải có giấy phép nhập khẩu nhưng không có giấy phép nhập khẩu.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại giấy phép nhập khẩu thiết bị in bị sửa chữa, tẩy xóa cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp giấy phép vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc tái xuất máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu và thiết bị in vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.”.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bổ sung Điều 28c vào sau Điều 28b  (Điều 28c nghị định số  Số: 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2022: Vi phạm quy định về nhập khẩu, quản lý, sử dụng thiết bị in)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác