Print Thứ Hai, 17/04/2023 07:25 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định 908/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng vào Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp (CCN) thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

CCN Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng có diện tích khoảng 50ha, với tính chất quy hoạch là: Công nghiệp cơ khí, điện tử, Công nghiệp công nghệ cao; Công nghiệp nhẹ (thực phẩm, may mặc, giầy dép, văn phòng phẩm, chế biến nông sản); Công nghiệp hỗ trợ (phục vụ các ngành cơ khí, điện tử, đóng tàu, may mặc, giày dép…).

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tiên Lãng, các cơ quan liên quan thực hiện lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, thành lập CCN, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư vào CCN Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng theo quy định.

Theo Sở Công Thương thành phố, việc hình thành và phát triển các CCN có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ.

Đến nay trên địa bàn thành phố có 05 CCN, gồm: Vĩnh Niệm, An Lão, Tân Liên, Tàu thủy An Hồng và Quán Trữ đang hoạt động , tỷ lệ lấp đầy khoảng 86% và CCN thị trấn Tiên Lãng đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Các CCN khác như: Tiên Cường II, Đại Thắng, CCN Giang Biên, CCN Quang Phục, An Thọ, Dũng Tiến-Giang Biên đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, có thể triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư trong giai đoạn đến năm 2025.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Quyết định 908/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bổ sung Cụm công nghiệp Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng vào Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác