Print Thứ Tư, 25/09/2019 13:17

Sáng 25/9, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến.

Tại điểm cầu Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 thành phố chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 24 thành phố chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, tính đến hết tháng 8/2019, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận trên 1.170 nghìn đối tượng, với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với 210.955 đối tượng; giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với 19.219 đối tượng đã từ trần sau ngày 1/1/2016.

Hiện nay, số đối tượng còn lại chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần khoảng trên 166.000 người; số này cơ bản đã được kê khai, lập hồ sơ và đang được xét duyệt, thẩm định ở các cấp.

Sau 4 năm triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo 24 thành phố Hải Phòng đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách để người dân nắm vững, được thực hiện bằng nhiều hình thức, sát với thực tế; công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai; công tác chi trả chế độ, cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng được thực hiện đảm bảo, kịp thời, chính xác và đầy đủ. Kết quả đã xét duyệt, báo cáo được 5.197 hồ sơ, với số tiền trên 11 tỷ đồng; trong đó đã có Quyết định chi trả trợ cấp một lần đối với 3.456 đối tượng, với số tiền trên 7,4 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 24 thành phố Hải Phòng tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường phổ biến chế độ chính sách đến các tầng lớp nhân dân và đối tượng chính sách; rà soát hướng dẫn đối tượng kê khai, tổ chức xét duyệt chặt chẽ những hồ sơ còn tồn đọng, phát sinh theo đúng quy trình, bảo đảm chính xác, dân chủ, minh bạch, công khai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện ở cơ sở; phấn đấu đến hết quý 4/2019, thành phố cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu Bộ, ngành, địa phương thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Tô Thành

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Quốc phòng tổng kết công tác thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác