Print Thứ Sáu, 18/09/2020 15:00 Gốc

Sáng 18/9 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới 74 điểm cầu trong toàn quân. Trung tướng Nguyễn Tân Cương Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018. Luật có 8 Chương, 41 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Các đại biểu tham dự Tập huấn tại điểm cầu Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc Tập huấn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Luật Cảnh sát biển Việt Nam được ban hành là một hoạt động lập pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống Luật liên quan tới quản lý bảo vệ biển đảo Việt Nam, góp phần thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và tạo khuôn khổ hợp pháp hoàn chỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước bằng pháp luật trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Thể chế hóa các quan điểm của đảng trong tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền con người, quyền công dân; bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển. Luật tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tạo sự đồng thuận cao, sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức xã hội của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và tổ chức cá nhân hoạt động trên biển về vị trí, chức năng và tổ chức cá nhân hoạt động trên biển về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được tập huấn 2 chuyên đề, gồm: Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; Nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là những nội dung quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới 74 điểm cầu trong toàn quân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác