Print Thứ Tư, 03/04/2019 10:00

UBND thành phố vừa có ý kiến giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai các bước để thực hiện Dự án đầu tư Nâng cấp cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bạch Long Vỹ (phía Tây Nam), đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Dự án sớm được phê duyệt, khởi công xây dựng phục vụ phát triển kinh tế biển của thành phố.


Toàn cảnh huyện đảo Bạch Long Vỹ. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa.

Trước đó, ngày 25/03/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đồng ý đưa Dự án nâng cấp cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Bạch Long Vỹ (phía Tây Nam) thành phố Hải Phòng vào kế hoạch đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021 – 2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xác định đảo Bạch Long Vỹ giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của thành phố Hải Phòng và cả nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa đảo Bạch Long Vỹ vào quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Theo Quyết định số 1976/QĐ -TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thì Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Bạch Long Vỹ kết hợp cảng cá loại I là khu neo đậu cấp vùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa Dự án nâng cấp cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Bạch Long Vỹ vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác