Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:13

Chiều 8-8, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc tại UBND quận Hồng Bàng, nghe báo cáo về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận, huyện, xã, phường, tổ dân phố trên địa bàn thành phố và quận Hồng Bàng từ nay đến năm 2021 theo nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị; những vướng mắc, kiến nghị về tiêu chuẩn phường trong sắp xếp phường, tổ dân phố; về biên chế giáo dục và điều chỉnh địa giới mở rộng quận Hồng Bàng. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng làm việc.   


Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc tại quận Hồng Bàng.

Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng, quận hiện có 11 phường với 206 tổ dân phố. Bộ máy Đảng, chính quyền của quận gồm 19 ban và phòng chuyên môn, 42 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó có 35 trường học công lập. Toàn quận có 468 biên chế. Thực hiện các nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 “về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 19 về “nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, quận Hồng Bàng hoàn thành việc bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; trình Ban Thường vụ Thành ủy Đề án hợp nhất Văn phòng Quận ủy, HĐND, UBND quận; Đề án thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các phòng, ban, đơn vị và các phường. Về việc xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố chưa bảo đảm điều kiện về quy mô số hộ gia đình, quận sắp xếp, sáp nhập 206 tổ dân phố thành 56 tổ dân phố, giảm gần 60% số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.


Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiểm tra tại bộ phận “một cửa” quận Hồng Bàng. Ảnh:Duy Thính

Về thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận, quận Hồng Bàng đề nghị giữ nguyên 11 phường thuộc quận. Về Đề án mở rộng địa giới hành chính, quận Hồng Bàng kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, quan tâm chỉ đạo việc điều chỉnh thành lập mới phường Nam Sơn (hiện thuộc huyện An Dương) và mở rộng sang Khu đô thị – hành chính Bắc sông Cấm lấy 3 xã thuộc huyện Thủy Nguyên là Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan. Về việc sử dụng biên chế giáo dục, toàn quận hiện có 35 trường học công lập, năm học 2017-2018 có 605 lớp, 22.131 học sinh, nhưng chỉ được sử dụng định biên thành phố giao năm học 2016-2017 là 1.271 người. Năm học 2018-2019, tổng số tăng 14 lớp so với năm học trước nhưng thành phố chưa giao định biên bổ sung.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo quận và một số phường, tổ dân phố phản ánh khó khăn ở cơ sở, một số đề xuất, kiến nghị. Trong đó, tập trung những khó khăn liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố, như: việc tìm nguồn cán bộ đủ năng lực, sức khỏe đảm nhận chức danh Bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó và người hoạt động không chuyên trách khi sáp nhập tổ dân phố; việc bố trí sinh hoạt cộng đồng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận những chuyển biến tích cực của thành phố Hải Phòng và quận Hồng Bàng trong việc triển khai các phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận, huyện, xã, phường, tổ dân phố trên địa bàn thành phố và quận Hồng Bàng từ nay đến năm 2021. Trên cơ sở tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của thành phố và quận Hồng Bàng, nhất là của cán bộ phường, tổ dân phố, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh các vấn đề: về việc thực hiện các nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, Bộ sẽ sửa đổi, bổ sung nội dung hai dự thảo nghị định liên quan đến sắp xếp lại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cơ cấu, sắp xếp lại các đầu mối bên trong gắn với xây dựng lại Đề án vị trí việc làm; đối với việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, tới đây Bộ Nội vụ sẽ làm việc với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục – Đào tạo để tránh sắp xếp, tinh giản biên chế cơ học, bảo đảm phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Về việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố, Bộ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Thông tư số 09 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố với phương châm sắp xếp bảo đảm phù hợp diện tích tự nhiên, quy mô dân số, bảo đảm quyền lợi của người dân, tập quán vùng miền. Về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Hồng Bàng cần có sự nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp điều kiện, không gian phát triển, trình độ quản lý nhà nước, sắp xếp bộ máy hành chính…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, quận Hồng Bàng nỗ lực triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của trung ương và thành phố, nhất là đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn; sắp xếp các đơn vị hành chính sự nghiệp…Liên quan đến những vướng mắc, khó khăn trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính; việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bộ Nội vụ, có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện; quan tâm ủng hộ việc mở rộng địa giới hành chính quận Hồng Bàng và giao chỉ tiêu biên chế giáo dục căn thực tế của địa phương.

H. Thanh – Báo Hải Phòng 09/08/2018


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Nội vụ  Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh hướng dẫn về sắp xếp các đơn vị hành chính, sự nghiệp và sáp nhập tổ dân phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác