Print Thứ Năm, 14/01/2021 19:00 Gốc

Tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng sẽ được dành cho duy tu, nạo vét, sửa chữa công trình luồng hàng hải.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2021. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện bảo trì kết cấu luồng hàng hải năm 2021 dự kiến khoảng hơn 1.700 tỷ đồng.

Trong đó, công trình nạo vét duy tu luồng năm 2020-2021 hơn 1.300 tỷ đồng, công trình thực hiện năm 2021-2022 là hơn 375 tỷ đồng, sửa chữa, bảo vệ công trình hàng hải là hơn 41 tỷ đồng.

Bộ GTVT dành hơn 1.700 tỷ đồng để bảo trì kết cầu hạ tầng hàng hải. (Ảnh: Lê Thanh).

Giai đoạn 2021-2022 sẽ có 26 tuyến luồng hàng hải tiếp tục được duy tu, nạo vét nhằm tạo thuận lợi cho tàu, thuyền hoạt động, nâng cao công suất khai thác của cảng biển Việt Nam.

Riêng năm 2021, các tuyến luồng được duy tu, nạo vét gồm: Luồng Hải Phòng (trừ đoạn Lạch Huyện), Phà Rừng, Hải Thịnh, Sa Kỳ, Đà Nẵng, Vũng Tàu-Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh), Rạch Giá.

Ngoài ra, cũng trong năm này, một số công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sẽ tiếp tục được thi công gồm luồng Lạch Huyện, Nghi Sơn, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Hội-Bến Thủy, Phà Rừng, Diêm Điền, Thuận An, Sài Gòn-Vũng Tàu, luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Còn giai đoạn 2021-2022 sẽ thi công nạo vét các tuyến luồng gồm Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), Nghi Sơn, Cửa Lò, Sài Gòn, Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước), luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sẽ được thi công chuyển tiếp.

Ngoài việc duy tu, nạo vét giúp luồng hàng hải đạt chuẩn tắc thiết kế, Bộ GTVT cũng lên kế hoạch sửa chữa đê, kè bảo vệ luồng hàng hải tại 4 công trình gồm kè luồng hàng hải Hải Thịnh, kè sông Cấm và Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng, kè luồng hàng hải kênh Hà Nam, kè kênh Tắt luồng cho tàu biển trọng tải lớn vài sông Hậu.

Quý Nguyễn

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Bộ Giao thông dành hơn 1.700 tỷ đồng để bảo trì hạ tầng hàng hải
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác