Print Thứ Bảy, 06/08/2022 11:15 Gốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau:

. Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với Lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

. Tổ chức Khai giảng vào ngày 5/9/2022.

. Kết thúc Học kỳ I trước ngày 15/01/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục Học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

. Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023.

. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023.

. Thi tốt nghiệp THPT và các Kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác