Print Thứ Sáu, 29/09/2023 12:25 Gốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (dạy thêm, dạy liên kết,…) theo nhu cầu người học.

Ngày 28.9, Bộ GDĐT có văn bản số 5333/BGDĐT-GDTrH gửi các sở GDĐT về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Bộ GDĐT yêu cầu rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trong đó có việc dạy thêm, dạy liên kết,… Ảnh: Vân Trang.

Văn bản nêu: Thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và chủ trương xã hội hóa giáo dục, các địa phương đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động như: Giáo dục kĩ năng sống; liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường… theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên (cơ sở giáo dục). Kết quả đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho người học.

Tuy nhiên, công tác quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn có hạn chế dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động giáo dục này.

Để tăng cường hiệu quả quản lí, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, học sinh và học viên khi tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại cơ sở giáo dục, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

Đồng thời, báo cáo tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương với các nội dung: Công tác chỉ đạo của Sở GDĐT; công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục; đánh giá thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị và tổng hợp số liệu (theo phụ lục gửi kèm).

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ GDĐT qua Vụ Giáo dục Trung học (Email: vugdtrh@moet.gov.vn) trước ngày 15.10.2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để kịp thời giải quyết.

Vân Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ GDĐT yêu cầu chấn chỉnh dạy thêm, dạy liên kết trong trường học
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác