Print Thứ Sáu, 30/12/2022 11:10 Gốc

Chiều 29/12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đóng quân canh phòng năm 2022.

Trong năm qua, các đơn vị đã phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong hoạt động đóng quân canh phòng, nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chế độ tuần tra kiểm soát trên không, trên bộ, trên biển và biên giới; thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban đóng quân canh phòng các cấp. Phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới được các đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả. Phối hợp đăng cai, tham gia các lớp tập huấn, các cuộc hội thi, hội thao; kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện quân nhân dự bị, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức tập huấn cán bộ, huấn luyện, diễn tập, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng; các đơn vị đã huy động trên 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 235 lượt phương tiện tham gia 46 vụ cứu hộ, cứu nạn và 73 vụ cháy nhà dân, nhà xưởng, cháy rừng; phối hợp kêu gọi, kiểm đếm 6.490 lượt phương tiện và 1.057 lồng bè; 642 chòi canh và trên 20 nghìn lượt lao động trên biển vào nơi neo đậu tránh, trú bão an toàn.

Quang cảnh Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết.

Công tác dân vận xây dựng địa bàn, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, Công an, chính sách xã hội được triển khai hiệu quả. Thường xuyên chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật và quản lý chặt chẽ 18 phương tiện tàu thuyền dân sự sẵn sàng tham gia bảo vệ quyền, chủ quyền các vùng biển…

Hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi thông tin về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời xác định một số nội dung cần tập trung phối hợp trong thời gian tới, đó là: tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo; tích cực nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường công tác quản lý tốt các công trình, đất quốc phòng; đẩy mạnh công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng…

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố chủ trì Hội nghị.

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Tham mưu cho thành phố tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Văn Minh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: Tổng kết công tác đóng quân canh phòng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác