Print Thứ Tư, 09/09/2020 19:00 Gốc

Sáng 9/9, tại Trung đoàn 836 – Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp sỹ quan binh chủng hợp thành năm 2020, khóa 172 cho 100 đồng chí là hạ sỹ quan dự bị hạng 1.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên được nghiên cứu học tập, rèn luyện các nội dung chính: Lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng Việt Nam; Tăng cường Quốc phòng và an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Một số vấn đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự và luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Điều lệnh quản lý bộ đội; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, K54; B40; súng đại liên và một số nội dung chuyên nghành bổ trợ khác…

Đây là những nội dung cơ bản làm cơ sở để mỗi học viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trở thành sỹ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, sẵn sàng bổ sung vào các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi có lệnh.

Hoàng Kiên

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khai giảng lớp sỹ quan dự bị khóa 172
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác