Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:55

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87, Đảng ủy BĐBP thành phố lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện, sâu sắc, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn lực lượng, trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Chiều 9-4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân; biểu dương điển hình tiên tiến.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87, Đảng ủy BĐBP thành phố lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện, sâu sắc, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn lực lượng, trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, Đảng ủy BĐBP thành phố tổ chức tốt các phong trào thi đua quyết thắng, kết hợp với phát động các đợt thi đua đột kích, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố. BĐBP thành phố chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình trên biển; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm chủ quyền; các loại tội phạm vi phạm pháp luật… Trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị, các đơn vị phát huy nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác”; “Nói lời hay, làm việc tốt”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “Mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy”… mang lại hiệu quả thiết thực.

Xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, thời gian tới, Đảng ủy BĐBP thành phố chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp và các đơn vị chú trọng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, đổi mới nội dung, phương thức, tạo bước đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87 trong toàn lực lượng; tổ chức các cuộc trao đổi, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức triển khai Chỉ thị tại các đơn vị; tiếp tục xây dựng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong thực hiện Chỉ thị 05 và lời dạy của Bác Hồ với BĐBP. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87; chú trọng nắm dư luận nổi lên trong cán bộ, đảng viên để có phương hướng rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo Hải Phòng 10/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng: Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác