Print Thứ Sáu, 27/09/2019 09:46

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm này, bình quân các xã ước đạt 17,8/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu liên quan đến xây dựng hạ tầng, như: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông. Toàn thành phố có thêm 8 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP công nhận đạt chuẩn. Cụ thể, huyện Thủy Nguyên 3 xã; huyện Kiến Thụy 5 xã.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng hoa lan công nghệ cao

Riêng huyện Cát Hải đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đang trình TW xét, công nhận.

Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ngành nông nghiệp đã trình UBND TP thành lập Hội đồng, tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Đối với công tác cung cấp nước sạch nông thôn, ngành tiếp tục thu hút, mời gọi các nhà đầu tư cấp nước sạch quy mô lớn vào khu vực nông thôn theo tiêu chuẩn nước sạch đô thị; chủ động phối hợp cùng các địa phương giải quyết kiến nghị của các đơn vị cấp nước nông thôn trên địa bàn thành phố…

Hiện đơn vị đang tiếp tục tổng hợp khối lượng tiếp nhận xi măng theo kế hoạch năm 2019; đôn đốc các quận, huyện tổ chức đánh giá, xếp hạng 18 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2019…

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Bình quân các xã đạt 17,8/19 tiêu chí nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác