Print Thứ Sáu, 10/11/2023 09:35 Gốc

Biểu giá bán điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện theo Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 của Bộ Công Thương.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, ngày 8/11/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có Quyết định số 1416/QĐ-EVN ngày 08/11/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 9 tháng 11 năm 2023.

Theo Quyết định 2941/QĐ-BCT, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện như sau:

Giá bán lẻ điện cho nhóm đối tượng khách hàng sinh hoạt

Giá bán lẻ điện cho nhóm đối tượng khách hàng sản xuất và kinh doanh

Theo tính toán của EVN, nhóm khách hàng sản xuất (có 1.909 nghìn KH): Sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 432.000 đồng/tháng.

Giá bán lẻ điện cho nhóm đối tượng khách hàng hành chính sự nghiệp

Đối với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp (có 681 nghìn KH): Sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 90.000 đồng/tháng.

Việc điều chỉnh giá điện bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể

Theo đánh giá của EVN, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể.

Theo số liệu thống kê, năm 2022 cả nước có trên 1,27 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo chủ trương của Chính phủ. Các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh/tháng được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/tháng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Biểu giá bán điện cho khách hàng sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác