Print Thứ Sáu, 09/06/2023 11:45 Gốc

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), sáng 9/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại thành phố.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn Cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt nhất của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp Nhân dân, biến thành sức mạnh đưa Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã bùng lên những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, với những chiến công hiển hách như: “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Tiên Lãng phá càn“, “Thuỷ Nguyên quật khởi”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa“… đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, chiến đấu góp phần vào thắng lợi thống nhất đất nước. Với những chiến công vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thành phố đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 6 chữ vàng “Thành phố Trung dũng-Quyết thắng”. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng lại vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước ta.

Trong thời kỳ đổi mới, thành phố vinh dự là một trong những địa phương đi đầu và tiếp tục có những phong trào thi đua tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực: Phong trào: “Quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động; phong trào thi đua: “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, của ngành nông nghiệp; phong trào “Hai tốt“, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“, của ngành Giáo dục và Đào tạo. Ngành Y tế với phong trào thi đua “Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân“, “Thầy thuốc như mẹ hiền“; phong trào “Vì an ninh Tổ quốc“, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”,… của Công an thành phố. Lực lượng quân sự địa phương với các phong trào: “Thi đua quyết thắng“, “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh bộ đội cụ Hồ“. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố với các phong trào:“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà“, “Thanh niên tiến lên làm theo lời Bác“, “Cựu chiến binh gương mẫu“;

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động như các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19“; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí“. Các phong trào thi đua đã mang lại những kết quả to lớn và tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng với nhiều hình thức khen thưởng và các danh hiệu cao quý được thành phố tuyên dương, biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đã đóng góp công lao to lớn để xây dựng và phát triển thành phố chúng ta trong thời gian qua. Những kết quả phong trào thi đua yêu nước của thành phố đạt được trong thời gian qua là hết sức đáng trân trọng, tự hào. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và những cán bộ làm công tác thi đua-khen thưởng cần đào sâu suy nghĩ, đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện để thi đua-khen thưởng thực sự là một phương thức lãnh đạo của Đảng, một phương thức quản lý của chính quyền và là động lực để xây dựng con người mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng; các cấp uỷ đảng, chính quyền cần xác định việc tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp, thường xuyên; biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “gương mặt tiêu biểu” thành phố Hải Phòng năm 2022 cho các cá nhân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, việc tổ chức các phong trào thi đua cần hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu yếu, những vấn đề khó khăn, cấp bách phát sinh từ thực tiễn của thành phố. Trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số“; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Triệt để khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là “bệnh hình thức”, “bệnh thành tích” trong công tác thi đua-khen thưởng; công tác thi đua-khen thưởng phải đem lại lợi ích thiết thân, cụ thể cho mỗi người dân, mỗi người lao động, cho thành phố, đất nước và xã hội; khơi dậy được niềm tự hào, tình yêu của mỗi người đối với Thành phố và đất nước, từ đó thúc đẩy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố phát động phong trào thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới; trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 và hoàn thành các nhiệm vụ mà thành phố đang thực hiện, như: Chuyển đổi số, phát triển du lịch, phát triển nhà ở xã hội… Việc đi đầu và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước sẽ góp phần giúp Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 20230 tầm nhìn đến năm 2045…

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc của thành phố giai đoạn 2018-2023.
Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc của thành phố giai đoạn 2018-2023.
Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc của thành phố giai đoạn 2018-2023.
Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc của thành phố giai đoạn 2018-2023.

Nhân dịp này, 9 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. Chủ tịch UBND thành phố đã Quyết định tặng danh hiệu “gương mặt tiêu biểu” thành phố Hải Phòng năm 2022 cho 10 cá nhân; đồng thời tặng Bằng khen cho 75 tập thể, 75 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc của thành phố giai đoạn 2018-2023.

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác