Print Thứ Ba, 20/12/2022 12:35 Gốc

Sáng 20/12, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; biểu dương mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2022; trao giải Cuộc thi “Tuyên truyền các mô hình Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới năm 2022” và khai trương Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng.

Dự Hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Trịnh Minh Đại, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Dũng, Chánh Văn phòng, Ban Dân vận Trung ương.

Dự về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, hoạt động mang tính toàn diện và đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ nét. Ban dân vận các cấp đã tích cực, chủ động, đổi mới công tác tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận theo hướng cụ thể, lượng hóa, hướng mạnh về cơ sở; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Toàn thành phố hiện có 2.084 mô hình “Dân vân khéo” đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có 217 mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện tại 49 xã; 229 mô hình “Dân vận khéo” trong chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị thực hiện tại 66 phường. Với nhiều cách làm sáng tạo, các mô hình đã vận động Nhân dân hiến, tặng đất để xây dựng mở rộng đường giao thông; xây dựng tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp; phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, cải tạo và phục hồi môi trường. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã đem lại hiệu quả rõ rệt, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng trang trại, sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng làng nghề…, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, bảo đảm an sinh-xã hội.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Năm 2022, công tác dân vận của thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, hoạt động mang tính toàn diện và đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ nét. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các tổ chức trong hệ thống chính trị nói chung, hệ thống dân vận nói riêng trong công tác tham mưu chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; qua đó, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao hơn, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; chỉ đạo cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành các quy chế, quy định cụ thể về nội dung, hình thức, cơ chế thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; các cấp chính quyền quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp theo hướng kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, vì dân. Thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả tham gia thực hiện chủ đề năm, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố. Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh kịp thời những bức xúc, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang, hiện địa hóa đô thị; thực hiện chuyển đổi số…

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Trao chứng nhận cho các tác giả nhận đạt giải trong Cuộc thi “Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2022”.
Trao chứng nhận cho các tác giả nhận đạt giải trong Cuộc thi “Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2022”.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Thành ủy cũng trao chứng nhận cho 16 tác giả nhận đạt giải trong Cuộc thi “Tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2022”. Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định khen thưởng cho 6 tập thể, cá nhân đạt giải A và giải B của Cuộc thi.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 6 tập thể, cá nhân đạt giải A và giải B của Cuộc thi.

Trước đó, triển khai Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của thành phố, Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2022. Sau 7 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 380 tác phẩm dự thi. Trong đó, có nhiều tác phẩm được đầu tư thời gian, công sức, có những phát hiện, phản ánh trung thực, sâu sắc về những cách làm sáng tạo của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; khẳng định xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là chủ trương được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Trên cơ sở đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã quyết định công nhận và trao 16 giải cho các tác phẩm có chất lượng cao nhất (gồm: 2 giải A, 4 giải B, 10 giải C).

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy bấm nút khai trương Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy cũng chính thức khai trương Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng tại địa chỉ: https://danvanhaiphong.vn/.

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Biểu dương mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu và trao giải Cuộc thi “Tuyên truyền các mô hình Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới” năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác