Print Thứ Năm, 17/08/2023 11:10 Gốc

Sáng 17/8, Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức Hội nghị Biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023. Tới dự có Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban công tác Người cao tuổi thành phố.

5 năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” trong lĩnh vực làm kinh tế đã phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới, đáp ứng được nguyện vọng của người cao tuổi mong muốn tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước và được đông đảo người cao tuổi hưởng ứng, tích cực thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đại biểu dự Hội nghị.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố phát động phong trào thi đua.

Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi thành phố phát động phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” trên lĩnh vực làm kinh tế giỏi trong lớp người cao tuổi, giai đoạn 2023-2028: Tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, hội viên người cao tuổi nhận thức đầy đủ, đúng đắn đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình trong việc phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đổi mới, nâng cao, chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua Người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Phối hợp với Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân trong hoạt động hỗ trợ hội viên vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội; vận động mọi nguồn lực để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua. Gắn phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam biểu dương sự đóng góp của tổ chức và Người cao tuổi các cấp của thành phố.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban công tác Người cao tuổi thành phố ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của tổ chức và Người cao tuổi các cấp của thành phố. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò của Người cao tuổi; quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua làm kinh tế giỏi; gắn các phong trào “Tuổi cao-Gương sáng“, “Nêu gương sáng xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, với cuộc vận động, các phong trào và chương trình phát triển KT-XH ở từng địa phương. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị các cấp thành phố tiếp tục quan tâm chăm lo, xây dựng, tạo điều kiện cho các cấp Hội Người cao tuổi thực sự vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có chủ trương, chính sách hỗ trợ vay vốn, động viên, khích lệ Người cao tuổi làm kinh tế.

41 điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.
41 điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.
41 điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Với thành tích làm kinh tế giỏi trong giai đoạn 2018-2023, nhân dịp này, 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Người cao tuổi Việt Nam; 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; 7 cá nhận được nhận Bằng khen của Hội Nông dân thành phố; 11 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Người cao tuổi thành phố./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Biểu dương 41 Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác