Print Thứ Ba, 27/12/2022 09:50 Gốc

Sáng 27/12, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân số năm 2022 và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Dân số và phát triển thành phố; đồng chí Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Hội nghị.

Cùng với sự phối hợp vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội; sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ thành phố đến cơ sở, kết quả công tác dân số của thành phố ta trong những năm qua luôn đạt được các mục tiêu đề ra, hạn chế tốc độ gia tăng dân số, phát triển dân số tự nhiên của thành phố ở mức 0,98%, số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,1 con, đạt mức sinh thay thế, chất lượng dân số từng bước được cải thiện, tỷ lệ tử vong của bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 5 tuổi giảm mạnh, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố đạt  74,7 tuổi cao hơn mức bình quân của toàn quốc. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh đều đạt và vượt kế hoạch giao. Những kết quả trên của công tác dân số đã đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị này có 35 tập thể và 41 cán bộ, cộng tác viên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng đã nỗ lực phấn đấu, không quản ngại khó khăn vất vả, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tuyên truyền vận động đưa chính sách dân số của Đảng và Nhà nước đến từng người dân, từng gia đình góp phần xây dựng xã hội ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam biểu dương những thành tích, những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ thành phố đến cơ sở trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị ngành Y tế, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ về công tác dân số, tập trung tham mưu trình UBND thành phố ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng và triển khai hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành liên quan phát huy vai trò, trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Chỉ đạo các đơn vị y tế hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đẩy mạnh việc truyền thông để nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn; tăng tỷ lệ các bà mẹ mang thai, trẻ mới sinh tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về Dân số và Phát triển vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương; bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Củng cố, kiện toàn ổn định bộ máy làm công tác dân số cấp huyện, xã. Tổ chức đánh giá 5 năm việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch về công tác Dân số, tiếp tục có các giải pháp cụ thể để chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ, chương trình dân số và phát triển trong các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các tập thể, cá nhân được Tổng cục Dân số, Bộ Y tế khen thưởng.

 

Các tập thể, cá nhân được Sở Y tế biểu dương khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân được Sở Y tế biểu dương khen thưởng.
Đồng chí Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình phát biểu.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Biểu dương 35 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác