Print Thứ Năm, 18/11/2021 10:31 Gốc

Sáng 18/11, tại Nhà hát lớn thành phố, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan và đại diện 213 gia đình văn hóa tiêu biểu của thành phố.

Các vị lãnh đạo tham dự Hội nghị.

Năm 2020, toàn thành phố có 566.006 hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, có 530.654 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,7%. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đã tác động tích cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của các địa phương, là nền tảng xây dựng và phát triển các phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như làng, tổ dân phố văn hóa, dòng họ văn hóa, dòng họ khuyến học…góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế xã hội ở các địa phương ngày càng ổn định và phát triển.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng tới đời sống kinh tế, văn hóa-xã hội của thành phố và người dân. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, các gia đình văn hóa tiêu biểu là những tấm gương tiên phong trong các phong trào ủng hộ phòng, chống dịch bệnh như ủng hộ gạo, kinh phí và các nhu cầu thiết yếu cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội. Bằng những hành động thiết thực, các gia đình văn hóa đã góp phần cùng thành phố phòng, chống dịch bệnh thành công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu. Ảnh: Đàm Thanh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định sự phát triển rộng khắp của Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa-xã hội của thành phố, khơi dậy và phát huy tính chủ động, sáng tạo và khả năng của mỗi người, mỗi gia đình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng ổn định và phát triển.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trong những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và thành phố về xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, thường xuyên trên địa bàn; chú trọng công tác truyền thông, nêu cao vai trò hạt nhân của gia đình trong việc hình thành và giáo dục nhân cách con người, giữ gìn nền nếp gia phong; quan tâm công tác bình xét, khen thưởng, động viên phong trào; tăng cường công tác giáo dục, ngăn chặn và kịp thời xử lý những tiêu cực xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào xã hội khác phát triển.

Tại Hội nghị, 213 gia đình văn hóa đươc trao công nhận đạt gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2020. Đây là năm thứ 16 liên tiếp thành phố tổ chức tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban chỉ đạo trao công nhận cho đại diện các gia đình. Ảnh: Đàm Thanh.
Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trao Công nhận cho đại diện các gia đình.
Đồng chí Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành viên Ban Chỉ đạo trao Công nhận cho đại diện các gia đình.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Biểu dương 213 gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác