Print Thứ Năm, 30/05/2024 18:54 Gốc

Chiều 30/5, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khoá XIII. 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã truyền đạt một số nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng như: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026-2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Quan điểm xây dựng các dự thảo văn kiện là kế thừa, bám sát vào Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết Trung ương khoá XIII và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu thông báo nhanh tại Hội nghị.

Hội nghị cũng nhận định, trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần nghiên cứu kỹ nội dung, tuyên truyền kết quả Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các chi, đảng bộ. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 9, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Hoàng Tùng – Đàm Thanh

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bí thư Thành ủy Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khoá XIII
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác