Print Thứ Năm, 28/10/2021 14:07 Gốc

Sáng 28/10, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng thăm, làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Cùng dự có đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cho biết, tính đến tháng 10/2021, Đảng bộ Khối có 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (42 đảng bộ, 20 chi bộ); 470 chi bộ và 9 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số đảng viên là 4.312 đồng chí.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố báo cáo tại cuộc làm việc.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối tham mưu đề xuất nhiều giải pháp giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ đề năm 2021 của thành phố ở tốp đầu cả nước; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng quy định. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với nhiều cách làm mới, sáng tạo, Hải Phòng là vùng xanh an toàn.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo duy trì nền nếp, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kịp thời kiện toàn bổ sung cấp ủy cơ sở đối với các đơn vị có sự thay đổi về nhân sự cán bộ chủ chốt do công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. 9 tháng 2021, đã kết nạp 123 đảng viên mới, đạt 82% so với chỉ tiêu được giao (dự báo cả năm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao là 150 đồng chí).

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trong khối tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới cách thức triển khai các phong trào thi đua theo hướng linh hoạt, hiệu quả trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giữ vững vị trí tốp đầu các đoàn thể thành phố…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy tặng quà cho Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Tại cuộc làm việc, Đảng ủy Khối đề nghị Thường trực Thành ủy quan tâm đến công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ Đảng ủy Khối nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để cán bộ Đảng ủy Khối có điều kiện rèn luyện và trưởng thành; đề xuất với Ban Bí thư giao cho Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Bí thư ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy thay Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, biên chế của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quan tâm có ý kiến với UBND thành phố tạo điều kiện cho Đảng ủy Khối được mở rộng và sử dụng trụ sở làm việc cho cán bộ công chức cơ quan…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến các đại biểu, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy ghi nhận những kết quả Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đạt những kết quả quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu các giải pháp giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Đảng ủy Khối cần phát huy những lợi thế của mình trong thực hiện các nhiệm vụ khi có các đồng chí lãnh đạo của thành phố sinh hoạt trong Đảng bộ Khối; phải nắm chắc tình hình các cấp ủy trực thuộc để hỗ trợ, hướng dẫn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, quan tâm đến việc học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Đảng bộ Khối của các địa phương với những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng vào thực tiễn của thành phố.

Một số kiến nghị của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và giao Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, xem xét, đề xuất với Thường trực Thành ủy.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bí thư Thành ủy thăm và làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác