Print Thứ Ba, 28/09/2021 13:35 Gốc

Sáng 28/9, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng làm việc với Trường Chính trị Tô Hiệu về một số nhiệm vụ. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu báo cáo tại cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu cho biết, Trường hiện có 51 người, gồm 45 viên chức, 6 lao động hợp đồng. Ngoài ra, Trường còn có đội ngũ giảng viên, báo cáo viên thỉnh giảng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học thuộc một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Với lực lượng trên, hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Trường.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và Đoàn công tác tham quan Phòng truyền thống của Trường Chính trị Tô Hiệu.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19, việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên bị gián đoạn, làm chậm tiến độ. Để bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ theo quy định, đồng thời bảo đảm yêu cầu của phòng, chống dịch, bệnh, Trường Chính trị Tô Hiệu đã ban hành quy định và thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phương thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến từ tháng 6 năm 2021 một cách kịp thời. Trường cũng tích cực thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; tham gia hoạt động tổng kết thực tiễn nhằm tham mưu cho Thành ủy các vấn đề có liên quan, như: Tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); tham gia xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và Đoàn công tác tham quan cơ sở vật chất của Trường Chính trị Tô Hiệu.

Theo hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về xác định các tiêu chí trường chính trị chuẩn tại Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, Trường Chính trị Tô Hiệu đã rà soát, đối chiếu hiện trạng của Trường cho thấy hiện nay với chuẩn mức 1 Trường đạt 41/56 tiêu chí, (đạt 73,2%); với chuẩn mức 2 Trường đạt 34/67 tiêu chí, (đạt 50,7%). Trường đang xây dựng đề án phấn đấu đạt tiêu chí chuẩn mức 1 vào năm 2025, đạt tiêu chí chuẩn mức 2 vào năm 2030.

Tại cuộc làm việc, Trường Chính trị Tô Hiệu đề nghị Thường trực Thành ủy một số vấn đề như: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, giúp đỡ Trường Chính trị Tô Hiệu trong việc xây dựng Đề án Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn mức 1; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của thành phố chú ý tạo điều kiện giao thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, tham gia tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hội nghị khoa học cấp thành phố cho Trường. Đồng ý với chủ trương để Trường triển khai thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí tu sửa các công trình xây dựng đã xuống cấp, bổ sung trang thiết bị cho các công trình đã bị hư hỏng, còn thiếu theo từng năm để bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Trường…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy ghi nhận những việc Trường Chính trị Tô Hiệu đã làm được trong thời gian qua, Trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị-hành chính. Đồng chí cũng thống nhất với ý kiến các đại biểu đã chỉ ra về một số tồn tại, hạn chế và những giải pháp Trường cần thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố rà soát lại các quy hoạch của Trường từ chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất cho phù hợp theo hướng tinh gọn hơn để phù hợp với xu thế phát triển; giao Văn phòng Thành ủy tham mưu để Trường tham dự các cuộc họp, sự kiện, hoạt động mang tính chất định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để cập nhật kịp thời các thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Trường cần phải chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các cấp ủy cơ sở để bổ sung thêm kiến thức thực tế; cùng với đó là liên kết đào tạo, khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có, phải làm sao nâng tầm về mọi phương diện để Trường Chính trị Tô Hiệu xứng đáng với vị thế của mình. Trong thời gian sớm nhất phải có kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, có kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ của nhà Trường. Thành phố sẽ ưu tiên quan tâm đến chuyển đổi số tại Trường trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Đoàn công tác dâng hương trước tượng đồng chí Tô Hiệu trong khuôn viên nhà Trường.

Trước đó, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng cùng Đoàn công tác đã dâng hương trước tượng đồng chí Tô Hiệu trong khuôn viên nhà Trường; tham quan phòng truyền thống cùng một số khoa, phòng, lớp học tại Trường Chính trị Tô Hiệu.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bí thư Thành ủy làm việc với Trường Chính trị Tô Hiệu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác