Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:24

Đảng uỷ cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Phụ trách BHXH thành phố Nguyễn Thị Lộc dự và chủ trì hội nghị.

Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản Đỗ Thanh Bìnhtruyền đạt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Hội nghị được nghe Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy) Đỗ Thanh Bình truyền đạt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại hội nghị gồm:

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách BHXH”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách BHXH thành phố Nguyễn Thị Lộc đề nghị các đồng chí tham dự nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của nghị quyết.

Trên cơ sở đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Bí thư các Chi bộ trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

PV – An ninh Hải Phòng 16/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: BHXH TP Hải Phòng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác